Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 625/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-26

Skarga B. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie

II SA/Bd 264/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Gd 115/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

III SA/Gd 319/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II SA/Ke 583/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

III SA/Gd 318/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II SA/Ke 969/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ustalenia opłaty rocznej

II SA/Ke 555/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

II SA/Ke 569/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

II SA/Go 71/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu wniosku
1   Następne >   2