Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 429/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży

I OSK 1736/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

II SA/Go 744/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu

II SA/Wr 514/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w J. w przedmiocie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu J.

II SA/Wr 649/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego w trwałym zarządzie Szkół Agrobiznesu w Bolkowie

I SA/Wa 142/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu P. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez powiat części zabudowanej nieruchomości

II SA/Ol 875/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Braniewskiego w przedmiocie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi powiatowy zasób nieruchomości 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Ke 264/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości

II SA/Op 314/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania lub wydzierżawiania

I OSK 101/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zbycia nieruchomości
1   Następne >   2