Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 245/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II SA/Op 245/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-22

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II OSK 3483/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na uchwałę Zarządu Powiatu [...] , nr [...] w przedmiocie powołania Pana J. Z.