Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Op 204/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Wr 338/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-31

Sprawa ze skargi F. M. na czynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Wr 339/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-31

Sprawa ze skargi W. M. na czynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości