Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Rz 39/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Lu 806/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie : wstrzymania wypłaty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego