Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

I SA/Kr 701/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Rz 448/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn