Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 26/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy uchylenia w trybie wznowienia postępowania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1449/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 84/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1074/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia prac budowlanych

II SA/Po 1210/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II SA/Gd 929/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Po 1365/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

VII SA/Wa 239/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 2930/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Op 586/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   7