Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 493/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 2725/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2726/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2729/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2746/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności