Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 462/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Ol 250/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie statusu bezrobotnego

III SA/Kr 89/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego

II SA/Sz 659/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium

III SA/Lu 711/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 95/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Kr 92/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 867/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 904/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 199/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   3