Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 2385/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Gd 105/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy przy realizacji projektu przebudowy drogi

II SA/Bd 1229/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Rz 425/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-29

Sprawa ze skargi J. G. na akt Starosty Powiatu [. .] w przedmiocie zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu

VII SA/Wa 944/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

VII SA/Wa 945/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-31

skarg Z. W., [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego

II SA/Sz 1133/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi Z. D. postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1470/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zażalenia na bezczynność organu i niezałatwienie sprawy w terminie

II SA/Go 768/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta

III SA/Kr 1178/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   16