Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 915/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kategorii A, B, C, E,

VI SA/Wa 2207/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

VII SA/Wa 1026/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

II SA/Gl 224/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów nauki jazdy

III SA/Lu 433/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie rejestracji pojazdu

VI SA/Wa 275/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Policji w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

VIII SAB/Wa 21/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 1981/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji

I OSK 294/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SAB/Wr 12/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W.
1   Następne >   +2   +5   +10   100