Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Kr 1156/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzgodnienia wniosku w sprawie o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

VI SA/Wa 1655/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy sporządzenia i doręczenia kopii akt postępowania administracyjnego

II SA/Bk 503/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie opinii dotyczącej projektu prac geologicznych

VI SA/Wa 2196/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przedłużającej termin ważności koncesji na wydobywanie dolomitów

II GSK 275/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin

II GSK 2716/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Środowiska w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia lub ograniczenia koncesji na wydobywanie kopaliny

VI SA/Wa 502/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie uchylenia decyzji o zmianie koncesji na poszukiwanie złóż gazu ziemnego

VI SA/Wa 1438/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

III SA/Kr 753/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-29

Skarga Prokuratora Rejonowego na decyzję SKO z 28.04.2009r. znak [...], [...] w przedmiocie wstrzymania wykonywania prac wydobywania kopaliny i przeróbki kruszywa

VI SA/Wa 2595/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej wydobywania kopaliny
1   Następne >   +2   6