Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SAB/Wa 18/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GSK 499/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

VI SA/Wa 1570/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie umorzenia postępowania (w sprawie z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej ofertę ramową)

II GSK 228/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

GSK 1061/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy przyznania koncesji

GSK 1167/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

VI SAB/Wa 58/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie niewykonania obowiązku uzupełnienia składu rady nadzorczej

VI SA/Wa 1769/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości UMTS

VI SA/Wa 1116/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

VI SA/Wa 1115/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi 'C.' Sp. z o. o. z siedzibą w W. na pozostawienie bez rozpoznania uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
1   Następne >   +2   +5   +10   16