Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2240/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 1641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu dotyczącym zmiany pozwolenia radiowego organizacji społecznej (L.)

II GSK 455/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty

II GSK 60/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-23

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego usług telekomunikacyjnych p o s t a n ...

II GSK 2061/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SAB/Wa 58/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie niewykonania obowiązku uzupełnienia składu rady nadzorczej

VI SA/Wa 1679/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy zmiany pozwolenia radiowego

II GSK 28/06 - Wyrok NSA z 2006-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 437/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie określenia terminu zakończenia negocjacji postanowił: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 437/13 poprzez dopisanie na stronie 4 wers 7 uzasadnienia po słowie 'skarga' słowa 'nie'.

VI SA/Wa 10/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-29

Wniosek w przedmiocie określenia terminu zakończenia negocjacji postanowił: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie z ...
1   Następne >   +2   +5   +10   39