Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GZ 223/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie wydobywania kopaliny bez koncesji

II GSK 473/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji posta...

VI SA/Wa 1311/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia go do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania

VI SA/Wa 373/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie nałożenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez koncesji

III SA/Gl 1164/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie zakazu wykonywania czynności osoby kierownictwa ruchu zakładu górniczego

II SA/Go 637/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę

III SA/Łd 1205/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego

II GW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej

VI SA/Wa 446/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia zaległej opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek za zwłokę

III SA/Łd 352/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy uzgodnienia wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   38