Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

V SA 2156/95 - Wyrok NSA z 1996-08-30

uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji (...).

III ZP 37/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-03-31

Wniosek Ministra Sprawiedliwości skierowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące zagadnienie prawne:~Czy za podmiot kontrolowany przez podmiot zagraniczny, w rozumieniu art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji /Dz.U. nr 7 poz. 34 ze zm./ należy uznać, zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ust...