Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wr 110/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Oł. w przedmiocie nabycia prawa na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem

I OSK 1050/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentu

I OSK 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi P. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I SAB/Wa 754/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Gl 93/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w R. w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Kr 15/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie o wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania płatności za 2008 r.

I SAB/Wa 170/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Ke 12/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta [...] w przedmiocie samowolnej budowy i użytkowania obiektów budowlanych

II SAB/Po 16/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego;
1   Następne >   +2   +5   +10   100