Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 72/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Ł. S.

I OW 28/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

I OW 32/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o objęcie M. S. ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych

I OW 248/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. G. o świadczenia z zakresu pomocy społecznej

II OW 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie przywrócenia środowiska do stanu właściwego po wycieku oleju

I OW 248/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zwrotu poniesionych kosztów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku w związku z przyznaniem świadczenia pieniężnego dla G. M.

II OW 7/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek Marszałka Województwa Opolskiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego a Prezydentem Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniosku [...] Sp. z o.o. w O. o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanej w O. przy ul. P.

I OW 26/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Bogusława C. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 171/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku R. G. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 115/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
1   Następne >   +2   +5   11