Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 349/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiązywania zakazów lub ograniczeń ruchu oraz przywozu odpadów bez wymaganego zezwolenia

II SA/Gl 66/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w W. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Go 377/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wwóz odpadów na terytorium RP bez wymaganego zezwolenia

II SA/Go 704/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Op 254/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Go 17/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej