Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 473/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie rejestracji jako ciężarowego pojazdu