Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OZ 998/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

VI SA/Wa 1729/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-16

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Wr 438/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-01

Skarga J R na decyzję S K O w W, w przedmiocie odmowy wymiany uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii A i B, wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] (sygn. akt III SA/Wr 438/0

III SA/Wr 37/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-04

Skarga J J na decyzję SKO w W w przedmiocie skierowania na badania lekarskie, wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SA/Wr 37/0

IV SA/Gl 8/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zjazdu z drogi publicznej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o sporządzenie uzasadnienia postanowienia

II SA/Ol 479/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-05

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Ol 177/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO '[...]' w przedmiocie wymiany prawa jazdy

VI SA/Wa 13/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

III SA/Kr 953/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wyrejestrowania samochodu ciężarowego

II SA/Rz 578/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-12-20

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   14