Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol

I SO/Gl 7/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie podatku od środków transportowych

IV SA/Gl 381/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym

IV SA/Gl 382/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym

II SO/Gl 8/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-28

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie zatrzymania prawa jazdy

IV SA/Gl 417/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego, że skarżący jest osobą pokrzywdzoną

IV SA/Gl 621/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym

IV SA/Gl 479/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym

I SA/Gl 1089/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

IV SA/Gl 950/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu

IV SA/Gl 926/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy
1   Następne >   +2   +5   +10   30