Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 635/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi D.S. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S.

IV SA/Wr 580/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 169/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 300/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w przedmiocie przekazania do załatwienia wg właściwości wniosku o przyznanie zasiłku celowego

IV SA/Wr 605/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 632/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi M. W. na działanie SKO w O. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza N. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w N. z dnia [...] nr [...] odmawiającej przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 139/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia opieki i wychowania dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego

IV SA/Wr 304/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu w przedmiocie ustalenia prawa do renty socjalnej

IV SA/Wr 204/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-11

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej K. Ch.

IV SO/Wr 27/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego
1   Następne >   2