Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 713/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;