Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Rz 1658/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Po 1362/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania;

IV SA/Wa 2838/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia

II SA/Rz 171/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego