Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 142/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

skarg A. spółka z o.o. z siedzibą w P. oraz A. spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

II OZ 188/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody L. , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 58/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II OZ 171/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 124/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OZ 191/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowę i na rozbiórkę

II SA/Lu 21/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-04

Skarga W. Spółka akcyjna w L. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 63/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 96/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 143/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-26

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego
1   Następne >   2