Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 819/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego