Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 567/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-29

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo SKO w Warszawie , Nr [...] w przedmiocie przekazania właściwemu organowi skargi na działalność organów

I OZ 743/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-24

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 436/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 521/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku okresowego

I OZ 76/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1486/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I OZ 479/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 859/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego

I OZ 102/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 76/13 w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach
1   Następne >   +2   +5   +10   57