Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 184/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ży...

I OZ 185/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 186/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. D. na d...

I OZ 93/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OZ 94/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OZ 98/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 102/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 108/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 88/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 100/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zakupu żywności
1   Następne >   +2   +5   +10   12