Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SO/Wa 35/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Głównemu Policji za nieprzekazanie w ustawowym terminie całości akt administracyjnych do sprawy II SAB/Wa 119/14

I OZ 885/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach sygn. akt II SO/Ke 17/14 o oddaleniu wniosku o wymierzenie Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt

I OZ 701/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku S. O. o wymierzenie grzywny Komendantowi Stołecznemu Policji za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 25/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-18

Wniosek S. O. o wymierzenie Komendantowi [...] Policji za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Ke 17/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-05

Wniosek M. W. o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w K.

II SO/Ke 16/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-10-01

Wniosek M. M. o ukaranie Komendanta Wojewódzkiego Policji grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

III SA/Gd 207/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-18

Sprawa ze skargi P. K. w przedmiocie wymierzenia Komendantowi Portu Wojennego [...] kary grzywny z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt III SA/Gd 427/11

III SO/Kr 12/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-29

Wniosek K. J. o wymierzenie grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji