Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Wa 33/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-07

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy K.

I OZ 697/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy , sygn. akt II SO/Bd 12/11 oddalające wniosek o wymierzenie grzywny

I OZ 418/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z nieprzekazaniem w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

I OZ 39/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SO/Kr 19/10 wymierzające Burmistrzowi [...] grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych

II SO/Wa 4/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-19

Wniosek P. M. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi [...] Liceum Ogólnokształcącego za nieprzekazanie w terminie skargi z 9 grudnia 2010 r. wraz z odpowiedzią i aktami administracyjnymi w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Wa 14/11

II SO/Wa 85/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-05

Wniosek L. P. o wymierzenie grzywny Spółdzielni Mieszkaniowej [...] z siedzibą W. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

II SO/Wa 49/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy [...] za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi w sprawie o sygn. akt [...] wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 808/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. W. o wymierzenie grzywny Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 644/11 wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 39/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Wa 51/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-30

Wniosek W. S. o wymierzenie Wójtowi Gminy K. grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 246/11
1   Następne >   +2   +5   7