Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 368/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej oraz naziemnych i nadziemnych obiektów

II SA/Wr 376/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zajęcie części nieruchomości w celu przeprowadzenia na nieruchomości wielotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej

II SA/Wr 394/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości