Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 467/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

I OSK 1423/08 - Wyrok NSA z 2009-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. i M.D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu

I OSK 1439/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną 1/ uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję Wojewody Śląskiego w części dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz P.P. za udział wynoszący 52185/215040 części nieruchomości oznaczonej jako [...

II SA/Gl 820/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 1420/07 - Wyrok NSA z 2008-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 893/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

II SA/Bk 845/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za odebrane gospodarstwo rolne lub zwrotu gruntów

I OSK 1201/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Skarga o stwierdzenie, że zespół pałacowo

II SA/Gl 1022/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   2