Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 1799/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II SA/Go 57/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1625/15 - Wyrok NSA z 2017-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2386/15 - Wyrok NSA z 2017-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1538/15 - Wyrok NSA z 2017-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 654/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości