Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 182/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu