Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 718/10 - Wyrok NSA z 2011-03-17

Skargi kasacyjne B. K., E. K., J. K., Z. S. oraz Ministra Skarbu Państwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg E. K. i Z. S. oraz J. K. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa nr [...], [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie wypłaty rekompensaty uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.