Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I SA/Wr 3442/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-01

Sprawa ze skargi J. A. L. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 3120/02 odrzucającym skargę J. A. L. na czynności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w postępowaniu egzekucyjnym w związku z nieuiszczeniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne za wrzesień 2000 r.

II SA/Bk 26/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z [...] stycznia 2003 r. w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego

II SA/Bk 25/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi M. i W.C. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie [...] zakończonej prawomocnym postanowieniem Sądu w sprawie [...].