Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 1209/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-24

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego