Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1272/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1728/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla opiekuna

III SA/Kr 1126/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 1616/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne

III SA/Kr 939/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego