Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 117/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1630/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na dzieci

III SA/Kr 410/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-07

skarg A. Ś. na decyzje SKO w przedmiocie przyznania pomocy finansowej nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 2033/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-18

skarg E. W. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji.

III SA/Kr 2100/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-18

skarg A. B. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego nr [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji.

III SA/Kr 733/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

II SA/Kr 582/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

II SA/Kr 634/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

III SA/Kr 408/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności

III SA/Kr 1222/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   12