Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 692/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 428/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 510/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 995/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 977/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1005/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 795/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 810/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

IV SA/Gl 993/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 895/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   3