Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 225/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SO/Rz 8/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 258/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 245/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego