Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Rz 111/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 1377/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem zaliczki alimentacyjnej

II SA/Rz 262/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia powstałego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 89/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowa odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Rz 1311/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 442/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 1088/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 1087/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego