Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 1710/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

I OSK 1271/08 - Postanowienie NSA z 2010-02-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 494/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odszkodowania

I OSK 1496/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 968/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za działkę

II SA/Kr 161/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

II SA/Po 436/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi

II SA/Kr 183/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

II SA/Kr 160/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

I OSK 975/08 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   9