Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1883/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-07-19

Orzekające w sprawie organy celne przyjęły, że z przedstawionej przez importera deklaracji na fakturze nie wynika, że towar ten pochodzi z Unii Europejskiej. Jest to stanowisko prawidłowe. Uzupełnienie treści deklaracji na fakturze o zwrot 'Fabrique Communitaire Europę' nie spełnia wymogu prawidłowego oznaczenia kraju pochodzenia towaru. Podkreślić w tym miejscu należy, że treść deklaracji składanej przez eksportera na fakturze jest ściśle sformalizowana. Tekst deklaracji zamieszczany jest w zał...

SA/Rz 2645/98 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. w przedmiocie wymiaru należności celnych

SA/Rz 377/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie wymiaru należności celnych

SA/Rz 459/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-06-04

skargę Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione.

SA/Rz 242/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie zwrotu cła

SA/Rz 496/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej