Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 2397/98 - Wyrok NSA z 1999-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania o pozwolenie na budowę

IV SA 1532/97 - Wyrok NSA z 1999-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA 1678/97 - Wyrok NSA z 1999-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Warszawskiego w przedmiocie ustanowienia na gruncie warszawskim prawa użytkowania wieczystego:

IV SA 2473/98 - Wyrok NSA z 1999-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA 204/99 - Wyrok NSA z 1999-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat

II SA 547/99 - Wyrok NSA z 1999-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdów w ruchu drogowym.

IV SA 1153/98 - Wyrok NSA z 1999-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej