Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

II GSK 500/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie odmowy zatwierdzenia zmiany statutu

II GSK 1566/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego

II GSK 2117/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dotacji

II GZ 918/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II GSK 184/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na utworzenie związku sportowego...

II GSK 184/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu w przedmiocie zezwolenia na utworzenie związku sportowego

II GSK 115/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Wniosek w przedmiocie zakazu działalności i wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

I OZ 626/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 14/11 oddalające wniosek o wymierzenie Ministrowi Sportu i Turystyki grzywny za nieprzekazanie w terminie ustawowym skargi na bezczynność, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy

II GSK 490/08 - Wyrok NSA z 2008-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie zaszeregowania obiektu hotelarskiego

II GSK 492/08 - Wyrok NSA z 2008-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu w przedmiocie zawieszenia w czynnościach władz P. Z. B. oraz wyznaczenia kuratora
1   Następne >   +2   +5   9