Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II OSK 1674/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uznania za obywatela polskiego

II OPP 6/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1070/12 i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1101/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnien...

II OSK 2371/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 2052/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skargi kasacyjne L. R. i E. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg L. R. i E. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OPP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1072/12 i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1103/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnien...

II OSK 1417/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OPP 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1005/14 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 95/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie ze zbioru PESEL danych adresowych

I OSK 1590/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   32