Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

II OSK 1231/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

I OZ 1100/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie bezczynności organu w zakresie rozpoznania wezwania

II GZ 202/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie za skargi J. K. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie wniosku o odstąpienie od prowadzonego postępowania egzekucyjnego

I OSK 2035/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia dodatku specjalnego

II OZ 800/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

I OSK 1090/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 739/06 - Wyrok NSA z 2007-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 1199/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

I OSK 549/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1172/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Straży Granicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100