Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 131/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-08

Wniosek w przedmiocie uprawnień zawodowych

IV SA/Wa 953/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

Wniosek w przedmiocie uprawnień zawodowych

IV SA/Wa 2681/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1277/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-07

Wniosek w przedmiocie uprawnień zawodowych

II GZ 290/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju , Nr [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

IV SA/Wa 269/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

Wniosek w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych

IV SA/Wa 514/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie udzielenia kary upomnienia

I OSK 1936/11 - Postanowienie NSA z 2012-11-21

Wniosek w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

VI SA/Wa 2625/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-31

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii postanowił: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

II GZ 662/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju nr . w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej upomnienia
1   Następne >   2